Chào Mừng Bạn Đến Với Cao Thu Game ^^!

1on Sun Mar 09, 2014 8:10 am

hauhocvan
Thành Viên
hauhocvan
Xem lý lịch thành viên

Kiếm Thế Đồ Long open Ngày 8/3 Hoạt Động Kiếm Đồng Cày Cuốc Cực Đã Empty Kiếm Thế Đồ Long open Ngày 8/3 Hoạt Động Kiếm Đồng Cày Cuốc Cực Đã


Kiếm Thế Đồ Long open Ngày 8/3 Hoạt Động Kiếm Đồng Cày Cuốc Cực Đã 12966976435_052e99cb79_b
Lịch Trình SV:

AlphaTest: 10h Ngày 07 -03 - 2014
Open: 10h Ngày 08 - 03 - 2014


Trang Chủ:[URL=" KiemTheDoLong.Net"] KiemTheDoLong.Net[/URL]
Diễn Đàn:[URL=" http://forum.kiemthedolong.net/"]Forum.KiemTheDoLong.Net[/URL]
LinkDown:[URL="http://forum.kiemthedolong.net/showthread.php?t=62"]Link[/URL]
Yahoo Hỗ Trợ: nhtlquan
Thông Tin Đua Top Tài Phú AlphaTest: Cập Nhật Tại Trang Chủ
Gift Code Open
:[URL="https://www.facebook.com/kiemthedolong"]FanPage Kiếm Thế Đồ Long[/URL]

Event Con Số May Mắn:[URL="http://forum.kiemthedolong.net/showthread.php?t=59&p=126#post126"]Click Link[/URL]
[URL="http://img.zing.vn/volam2/images/subweb/y2014/tai-xuat-giang-ho/images/content/icon_h4.png"]Kiếm Thế Đồ Long open Ngày 8/3 Hoạt Động Kiếm Đồng Cày Cuốc Cực Đã Icon_h4[/URL] Sơ Lược Về Sever:
Kiếm Thế Đồ Long open Ngày 8/3 Hoạt Động Kiếm Đồng Cày Cuốc Cực Đã Danhhieu
- Việt Hóa 98%
- Kinh nghiệm : x100 so với VNG
- Bạc : Train Map 115 Tàn Tích Cung A Phòng + Mông Cổ Vương Đình Nhận 5 Đồng + 1 Phỉ Thúy Châu
- Kỳ Trấn Các : Cân Đối Phù Hợp Giá Các Vật Phẩm
- Skill 120, Trang Bị Pet, Ngoại Trang, Chân Nguyên, Thánh Linh Cân Chỉnh Hợp Lý Nhất Có Thể.
- Trang Bị Huyền Thoại, Khai Sinh Thần Thú, Mặt Nạ.
- Hệ Thống Phi Phong Mới Đại Thánh - Siêu Thần
- Hệ Thống Quan Ấn Chiến Trường
- Hệ Thống Trận Pháp Mới
- Bổ Sung 2 Quyển Mật Tịch Mới: Cửu Âm Chân Kinh Và Cửu Dương Thần Công
- Cập Nhật Event Phong Phú


[URL="http://img.zing.vn/volam2/images/subweb/y2014/tai-xuat-giang-ho/images/content/icon_h4.png"]Kiếm Thế Đồ Long open Ngày 8/3 Hoạt Động Kiếm Đồng Cày Cuốc Cực Đã Icon_h4[/URL] Giới Thiệu Các Tính Năng Của Sever:

Hỗ Trợ Tân Thủ:

- Cấp 120
- Set Bạch Ngân +14
- Vũ Khí Tần Lăng 2 và 50 HTB
- 1 Pet 4 Kỹ Năng
- 1 Ngựa Hãn Huyết Thần Mã ( Vĩnh Viễn )
- Vật Phẩm Nhiệm Vụ 110
- 450 Tiền Du Long
- 3 Túi 24 Ô
- 2000 Vạn Đồng Khóa + 1 Ức Bạc Khóa
- 1 Thẻ Cập Nhật Thông Tin SV
- 1 Luân Hồi Ấn
- 1 Danh Hiệu Tân Thủ


[URL="http://img.zing.vn/volam2/images/subweb/y2014/tai-xuat-giang-ho/images/content/icon_h4.png"]Kiếm Thế Đồ Long open Ngày 8/3 Hoạt Động Kiếm Đồng Cày Cuốc Cực Đã Icon_h4[/URL] Cày Quốc Thả Ga - Hoạt Động Là Có Đồng

***Bạch Hổ Đường: 5000 Đồng/1 ải
***Tống Kim: Hạng 1 Nhận 10v Đồng - Hạng 2 Nhận 8v Đồng - Hạng 3-10 Nhận 5v Đồng - Trên 3k Điểm Nhận 1v Đồng
***Tần Thủy Hoàng: Kim Nguyên Bảo
***Hỏa Kỳ Lân: Kim Nguyên Bảo
***Nguyên Liệu: Tiêu Dao Cốc, Tần Lăng đổi Đồng Thường
***Lệnh Bài: Bạch Hổ Đường, Thi Đấu Môn Phái đổi Đồng Thường
***Trian Quái: 5 Đồng Thường


[URL="http://img.zing.vn/volam2/images/subweb/y2014/tai-xuat-giang-ho/images/content/icon_h4.png"]Kiếm Thế Đồ Long open Ngày 8/3 Hoạt Động Kiếm Đồng Cày Cuốc Cực Đã Icon_h4[/URL] Sự Kiện Event - Tính Năng

Kiếm Thế Đồ Long open Ngày 8/3 Hoạt Động Kiếm Đồng Cày Cuốc Cực Đã Po-2-icon[Sự Kiện] Đập Hũ Vàng - Hôi Của[URL="http://forum.kiemthedolong.net/showthread.php?t=35&p=79"][ Click xem chi tiết ][/URL]
Kiếm Thế Đồ Long open Ngày 8/3 Hoạt Động Kiếm Đồng Cày Cuốc Cực Đã Po-2-icon[Sự Kiện] Giao Thông MariaOzawa [URL="http://forum.kiemthedolong.net/showthread.php?t=44&p=111#post111"][ Click xem chi tiết ][/URL]
Kiếm Thế Đồ Long open Ngày 8/3 Hoạt Động Kiếm Đồng Cày Cuốc Cực Đã Po-2-icon[Sự Kiện] Event Hồng Phấn Tặng Giai Nhân 8-3 [URL="http://forum.kiemthedolong.net/showthread.php?t=45&p=112#post112"][ Click xem chi tiết ][/URL]
Kiếm Thế Đồ Long open Ngày 8/3 Hoạt Động Kiếm Đồng Cày Cuốc Cực Đã Po-2-icon[Sự Kiện] Lô Đề - Rinh Trăm Vạn Đồng[URL="http://forum.kiemthedolong.net/showthread.php?t=46&p=113#post113"][ Click xem chi tiết ][/URL]
Kiếm Thế Đồ Long open Ngày 8/3 Hoạt Động Kiếm Đồng Cày Cuốc Cực Đã Po-2-icon[Sự Kiện] Treo Thiệp Mừng Xuân [URL="http://forum.kiemthedolong.net/showthread.php?t=47&p=114#post114"][ Click xem chi tiết ][/URL]
Kiếm Thế Đồ Long open Ngày 8/3 Hoạt Động Kiếm Đồng Cày Cuốc Cực Đã Po-2-icon[Tính Năng] Vòng Xoay May Mắn - Xoay Ấn [URL="http://forum.kiemthedolong.net/showthread.php?t=48&p=115#post115"][ Click xem chi tiết ][/URL]
Kiếm Thế Đồ Long open Ngày 8/3 Hoạt Động Kiếm Đồng Cày Cuốc Cực Đã Po-2-icon[Tính Năng] Khai Sinh Thần Thú[URL="http://forum.kiemthedolong.net/showthread.php?t=49&p=116#post116"][ Click xem chi tiết ][/URL]
Kiếm Thế Đồ Long open Ngày 8/3 Hoạt Động Kiếm Đồng Cày Cuốc Cực Đã Po-2-icon[Tính Năng] Luyện Hóa Trang Bị Huyền Thoại [URL="http://forum.kiemthedolong.net/showthread.php?t=28"][ Click xem chi tiết ][/URL]
Kiếm Thế Đồ Long open Ngày 8/3 Hoạt Động Kiếm Đồng Cày Cuốc Cực Đã Po-2-icon[Tính Năng] Nâng Cấp Trang Bị Đồng Hành [URL="http://forum.kiemthedolong.net/showthread.php?t=50&p=117#post117"][ Click xem chi tiết ][/URL]
Kiếm Thế Đồ Long open Ngày 8/3 Hoạt Động Kiếm Đồng Cày Cuốc Cực Đã Po-2-icon[Tính Năng] Quan Ấn Chiến Trường [URL="http://forum.kiemthedolong.net/showthread.php?t=51&p=118#post118"][ Click xem chi tiết ][/URL]
Kiếm Thế Đồ Long open Ngày 8/3 Hoạt Động Kiếm Đồng Cày Cuốc Cực Đã Po-2-icon[Tính Năng] Quy Nguyên Lệnh [URL="http://forum.kiemthedolong.net/showthread.php?t=53&p=120#post120"][ Click xem chi tiết ][/URL]
Kiếm Thế Đồ Long open Ngày 8/3 Hoạt Động Kiếm Đồng Cày Cuốc Cực Đã Po-2-icon[Tính Năng] Trùng Sinh [URL="http://forum.kiemthedolong.net/showthread.php?t=54&p=121#post121"][ Click xem chi tiết ][/URL]
Kiếm Thế Đồ Long open Ngày 8/3 Hoạt Động Kiếm Đồng Cày Cuốc Cực Đã Po-2-icon[Tính Năng] Vũ Khí Thần Xa - Danh Vọng Tần Lăng 4 [URL="http://forum.kiemthedolong.net/showthread.php?t=55&p=122#post122"][ Click xem chi tiết ][/URL]
Kiếm Thế Đồ Long open Ngày 8/3 Hoạt Động Kiếm Đồng Cày Cuốc Cực Đã Po-2-icon[Tính Năng] Boss Lục Chỉ Cầm Ma [URL="http://forum.kiemthedolong.net/showthread.php?t=57&p=124#post124"][ Click xem chi tiết ][/URL]
Kiếm Thế Đồ Long open Ngày 8/3 Hoạt Động Kiếm Đồng Cày Cuốc Cực Đã Po-2-icon[Tính Năng] Mật Tịch Chấn Phái [URL="http://forum.kiemthedolong.net/showthread.php?t=58&p=125#post125"][ Click xem chi tiết ][/URL]


[URL="http://img.zing.vn/volam2/images/subweb/y2014/tai-xuat-giang-ho/images/content/icon_h4.png"]Kiếm Thế Đồ Long open Ngày 8/3 Hoạt Động Kiếm Đồng Cày Cuốc Cực Đã Icon_h4[/URL]
Các Hoạt Động Sever:

Kiếm Thế Đồ Long open Ngày 8/3 Hoạt Động Kiếm Đồng Cày Cuốc Cực Đã Master-Shifu-iconTống Kim:

Phần Thường Theo Hạng:
Hạng 1:
- 10 Túi Tiền Du Long
- 5 Búa Thường
- 1000 Phi Thủy
- 10v Đồng Thường

Hạng 2:
- 7 Túi Tiền Du Long
- 3 Búa Thường
- 800 Phi Thủy
- 8v Đồng Thường

Hạng 3:
- 5 Túi Tiền Du Long
- 2 Búa Thường
- 500 Phi Thủy
- 5v Đồng Thường

Hạng 4 - 10:
- 3 Túi Tiền Du Long
- 1 Búa Thường
- 500 Phi Thủy
- 3v Đồng Thường

Trên 3k Điểm Nhận : 1v Đồng Thường + 3 Ba Con Sói + Huân Chương Quân HàmKiếm Thế Đồ Long open Ngày 8/3 Hoạt Động Kiếm Đồng Cày Cuốc Cực Đã Master-Shifu-iconBạch Hổ Đường:
- Qua Ải Nhận 300 Phỉ Thúy + 5k Đồng Thường
- 1 Hoa Hồng
- 50Tr Kinh Nghiệm
- 1 Búa Thường
- 1 Ba Con Sói
- 2 Hắc Thạch


Kiếm Thế Đồ Long open Ngày 8/3 Hoạt Động Kiếm Đồng Cày Cuốc Cực Đã Master-Shifu-iconTiêu Dao Cốc
- Qua Ải Nhận 200 Phỉ Thúy
- 1 Ba Con Sói
- 1 Búa Thường
- 1 Túi Tiền Du Long
- 1 Hắc Thạch
- 1 Hoa Hồng
- 100Tr Kinh Nghiệm


Kiếm Thế Đồ Long open Ngày 8/3 Hoạt Động Kiếm Đồng Cày Cuốc Cực Đã Master-Shifu-iconVạn Hoa Cốc + Thiên Quỳnh Cung:
- Đánh Boss Nhận Cực Nhiều Phỉ Thúy + Huyền Tinh Cao

Kiếm Thế Đồ Long open Ngày 8/3 Hoạt Động Kiếm Đồng Cày Cuốc Cực Đã Master-Shifu-iconQuân Doanh:
- Đánh Boss Nhận Huyền Tinh Cao
- Đổi 2 Quả Thu Hoạch Nhận 500 Phỉ Thúy Tại NPC Lễ Quan


Kiếm Thế Đồ Long open Ngày 8/3 Hoạt Động Kiếm Đồng Cày Cuốc Cực Đã Master-Shifu-icon-Tứ Đại Cao Thủ: Hòa Thị Bích + Quy Nguyên Lệnh + Rương Phỉ Thúy
+Bé Bánh Bao + Giặc Ngoại Xâm + Tam Đại Kỳ Lân + Boss Hoàng Kim: Nhận Đồng Thường + Mảnh Ghép Pet + Phỉ Thúy + Hòa Thị Bích[URL="http://img.zing.vn/volam2/images/subweb/y2014/tai-xuat-giang-ho/images/content/icon_h4.png"]Kiếm Thế Đồ Long open Ngày 8/3 Hoạt Động Kiếm Đồng Cày Cuốc Cực Đã Icon_h4[/URL] MỘT SỐ HÌNH ẢNH SEVER


Kiếm Thế Đồ Long open Ngày 8/3 Hoạt Động Kiếm Đồng Cày Cuốc Cực Đã 12715955165_f9008bef27_b
Kiếm Thế Đồ Long open Ngày 8/3 Hoạt Động Kiếm Đồng Cày Cuốc Cực Đã 12613900485_4b9719bc3d_b
Kiếm Thế Đồ Long open Ngày 8/3 Hoạt Động Kiếm Đồng Cày Cuốc Cực Đã 12551977834_5b373d7282_b

« Xem bài viết trước | Xem bài viết kế tiếp »

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.


Số ký tự phải từ 6 trở lên
Hãy chọn tài khoản khác
Có thể dùng tài khoản này
Không sử dụng địa chỉ này
E-mail sẽ được kiểm sau
Số ký tự phải từ 6 trở lên
Trùng tên đăng nhập
Chưa đúng
Chính xác

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Đăng Nhập