Chào Mừng Bạn Đến Với Cao Thu Game ^^!

1on Sun Feb 16, 2014 5:13 pm

hauhocvan
Thành Viên
hauhocvan
Xem lý lịch thành viên

KIEMTHETHANTHOAI.COM - Tham gia là có đồng thường. Ra mắt tính năng Tàn Tích Tranh Đoạt Chiến cực hấp dẫn. Tặng CODE VIP cho ACE VNZ. Khai mở máy chủ lúc 11 ngày 15.2.2014 với hoạt động đua TOP cực hay.


KIẾM THẾ THẦN THOẠI - CÀY ĐỒNG CỰC NHIỀU
MÁY CHỦ: Nam Minh Tử
ALPHATEST: 10h00 NGÀY 08/02/2014
OPEN CHÍNH THỨC: 10h00 NGÀY 15/02/2014
Thông Tin Server
Trang chủ: [URL="http://kiemthethanthoai.com/"]http://kiemthethanthoai.com[/URL]
Diễn đàn: [URL="http://http//diendan.kiemthethanthoai.com/"]http://http://diendan.kiemthethanthoai.com[/URL]

- EXP: 30.000
- Tinh Lực/Hoạt Lực: 30 Bình/Ngày (Trung và Tiểu) - Đại KHÔNG GIỚI HẠN
- Tu Luyện Đơn: 100 Bình/Ngày
- Trứng Du Long: 3 Trứng/Ngày (Sử dụng nhận 500.000.000 hoặc 1.000.000.000 hoặc 2.000.000.000 Kinh Nghiệm)
- Bạch Hổ Đường: 2 lần/Ngày
- Tiêu Dao Cốc: 2 lần/Ngày (1 Nguyên Liệu Tiêu Dao Cốc = 1000 Đồng)
- Tần Lăng: 2 giờ/Ngày.

Tham gia hoạt động là có Đồng
-Hạ gục Nguyên Soái Tống Kim nhận 10 vạn Đồng Thường

-BHD mỗi ải 5.000 đồng thường

-TDC mỗi ải 2.000 đồng thường

-Tống Kim 12 vạn đồng thường

-Tần Thủy Hoàng 100 vạn đồng thường / giết

-Nguyên liệu TDC / Tần Lăng/ Tranh Đoạt Lãnh Thổ đổi Đồng Thường

-Tân Nhân Vương nhận 20 vạn Đồng

-Tàn Tích Tranh Đoạt Chiến nhận 10 vạn Đồng


Cày Đồng Cực Nhiều (Xem thêm tại [URL="http://diendan.kiemthethanthoai.com/threads/197-Hoat-Dong-Kiem-Dong-Thuong.html?p=1653&viewfull=1#post1653"]ĐÂY[/URL])
Nhiều event hấp dẫn, mới lạ
Hệ thống Trang Bị, Vật Phẩm mới được cập nhật liên tục
Server dành cho mọi người từ học sinh, sinh viên cho tới những người đi làm không có thời gian
Hệ thống chống bug đồ pet 100%
Hệ thống chống Post Điểm Tống Kim Cực Mới

*******************************


Hỗ trợ tân thủ
Ngoại Trang Tân Thủ- Thăng cấp 120
- 40.000 vạn Bạc Khóa
- 5.000 vạn Đồng Khóa
- 1 bộ Ngoại Trang Năm Mới (Theo giới tính)
- 3 Túi 24 Ô
- 1 Càn Khôn Phù (10)
- 1 [Thánh Linh] Thần Thoại Nhân Dã Tinh
- 200 Chân Khí Đơn (Tiểu)
- 100 Tần lăng-Hòa Thị Bích
- 1.000 Tiền Du Long
- 1 [Tân Thủ] Lễ Bao Mật Tịch (Cao)
- 800 Ngũ Hành Hồn Thạch
- 1 Bộ TĐLT + 1 Bộ TDC
- 1 [Tân Thủ] Lễ Bao Thần Thú (Cấp 1)
- 5 Tiên Thảo Lộ
- 200 Đá Cường Hóa Trang Bị
- 20 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
- 1 [Tân Thủ] Lễ Bao Trang Bị Bạch Ngân (+14)


*******************************


Phần Thưởng Thăng Cấp
NPC Liên Quan: Ly Nhưu Tôn Giả - Thu Mua Vật Phẩm
Vị Trí: 203/246 Lâm An Phủ
Phần Thưởng Thăng Cấp bao gồm:
- Đạt cấp 130: Nhận 50 Tần lăng - Hòa Thị Bích
- Đạt cấp 140: Nhận 100 Tần lăng - Hòa Thị Bích
- Đạt cấp 150: Nhận 100 Tần lăng - Hòa Thị Bích
- Đạt cấp 160: Nhận 100 Tần lăng - Hòa Thị Bích
- Đạt cấp 170: Nhận 100 Tần lăng - Hòa Thị Bích
- Đạt cấp 180: Nhận 100 Tần lăng - Hòa Thị Bích
- Đạt cấp 190: Nhận 100 Tần lăng - Hòa Thị Bích
- Đạt cấp 200: Nhận 100 Tần lăng - Hòa Thị Bích

*******************************

Phần Thưởng Hàng Ngày
Giãn cách 15 phút nhận 1 lần
Tối đa nhận 5 lần/1 ngày
Phần Thưởng Hàng Ngày bao gồm:
Lần 1: 50 vạn Đồng Khoá
Lần 2: 500 vạn Bạc Khoá
Lần 3: 1 Tiên Thảo Lộ (Khoá)
Lần 4: 1 [Bảo Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
Lần 5: 1 Tần Lăng - Hoà Thị Bích (Khoá)

*******************************


Tiêu Dao Cốc
- 2 Lần/1 ngày
- Hoàn Thành Mỗi Ải nhận :
+ 2.000 Đồng
+ 200.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
+ 2 Huyết Ảnh Thương (20 Điểm Tiêu Dao Cốc)
+ 2 Đá Cường Hóa Trang Bị

- 1 Nguyên Liệu Tiêu Dao Cốc = 1000 Đồng Thường bao gồm:
+ Tiên Linh Nguyên Mộc
+ Da Lông Linh Thú
+ Linh Thú Huyết
+ Tử Tinh Nguyên Thạch
+ Tiên Linh Quả

*******************************

Bạch Hổ Đường
- 2 Lần/1 ngày
- Hoàn Thành Mỗi Ải nhận :
+ 500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
+ 1 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
+ 5000 Đồng Thường
+ 2 Đá Cường Hóa Trang Bị

- Boss Tầng 1 - Thủ Lĩnh Sấm Đường Tặc:
+ Túi Đồng Thường (Vừa)
+ [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm

- Boss Tầng 2 - Thủ Lĩnh Thiết Đồ Tặc:
+ Túi Đồng Thường (Lớn)
+ [Bảo Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
+ [Mảnh Ghép Mặt Nạ] Thần Thoại Quân Lâm Kiếm

- Boss Tầng 3 - Hộ Đồ Sứ:
+ Túi Đồng Thường (Lớn)
+ [Bảo Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
+ [Mảnh Ghép] Phi Phong Huyền Tinh

*******************************


Bao Vạn Đồng
- Đẳng cấp nhỏ hơn hoặc bằng 150:
+ Hoàn thành 10 Nhiệm Vụ Liên Tiếp: 2 [Bảo Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
+ Hoàn thành 20 Nhiệm Vụ Liên Tiếp: 10 Tần lăng - Hòa Thị Bích
+ Hoàn thành 30 Nhiệm Vụ Liên Tiếp: 20 Đá Cường Hóa Trang Bị
+ Hoàn thành 40 Nhiệm Vụ Liên Tiếp: 3 Mảnh Ghép Mặt Nạ
+ Hoàn thành 50 Nhiệm Vụ Liên Tiếp: 500tr Điểm Kinh Nghiệm + 5 Mảnh Ghép Phi Phong

- Đẳng cấp lớn hơn 150:
+ Không thể Nhận Nhiệm Vụ Bao Vạn Đồng
+ Mỗi ngày nhận tại Quan Quân Nhu (Nghĩa Quân) như khi Đẳng Cấp <= 150


*******************************

Thương Hội
- Hoàn thành các bước sau:
+ Bước 10/40: Nhận 2 Túi Đồng Thường (Lớn)
+ Bước 20/40: Nhận 5 Túi Đồng Thường (Lớn)
+ Bước 30/40: Nhận 7 Túi Đồng Thường (Lớn)
+ Bước 40/40: Nhận 10 Túi Đồng Thường (Lớn)


*******************************

Tống Kim
Hạng 1:
- 500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
- 5 vạn Đồng Thường
- 5 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
- 5 Đá Thăng Cấp
- 5 Tần lăng - Hòa Thị Bích
Hạng 2:
- 500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
- 4 vạn Đồng Thường
- 4 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
- 4 Đá Thăng Cấp
- 4 Tần lăng - Hòa Thị Bích
Hạng 3:
- 500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
- 3 vạn Đồng Thường
- 3 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
- 3 Đá Thăng Cấp
- 3 Tần lăng - Hòa Thị Bích
Hạng 4-10:
- 500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
- 2 vạn Đồng Thường
- 2 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
- 2 Đá Thăng Cấp
- 2 Tần lăng - Hòa Thị Bích
Hạng 11 trở lên:
- 500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
- 1 vạn Đồng Thường
- 1 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
- 1 Đá Thăng Cấp
- 1 Tần lăng - Hòa Thị Bích
Trận Tống Kim từ 20h50 đến 22h00 tất cả các hạng đều được nhận thêm:
- 1.000.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
- 1 [Bảo Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm

*******************************

Shop Danh Bổ Lệnh
Vật phẩm giao dịch: Danh Bổ Lệnh
Nguồn gốc:
- Nhận nhiệm vụ truy nã tại Bổ Đầu Hình Bộ các Thành Thị:
+ Hải tặc 50: Nhận 10 Danh Bổ Lệnh
+ Hải tặc 60: Nhận 20 Danh Bổ Lệnh
+ Hải tặc 70: Nhận 30 Danh Bổ Lệnh
+ Hải tặc 80: Nhận 40 Danh Bổ Lệnh
+ Hải tặc 90: Nhận 50 Danh Bổ Lệnh


******************************

[Tính năng]Trang bị Thần Binh Tuyệt Phẩm (130) và Thần Phẩm (150)


NPC Liên Quan:
[TABLE="class: cms_table_cms_table_MyTable, width: 80%, align: center"]
[TR]
[TH="width: 30%, bgcolor: #181C21, align: center"]Hình Ảnh[/TH]
[TH="width: 50%, bgcolor: #181C21, align: center"]Điểm Tích Lũy[/TH]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table_OddRow, bgcolor: #EFF7F7"]
[TD]
Bạch Miêu Miêu[/TD]
[TD]

 • Vị trí: 203/205 Lâm An Phủ
 • Chức Năng:
  + [Cửa Hàng] Vũ Khí 130 (Tuyệt Phẩm)
  + [Cửa Hàng] Vũ Khí 150 (Thần Phẩm)
  + [Cửa Hàng] Vũ Khí Tần Lăng 2 và 3
 • Chú Ý: Vũ khí 130 và 150 mua bằng Tần lăng - Hòa Thị Bích

[/TD]
[/TR]
[/TABLE]Cửa Hàng Thần Binh Tuyệt Phẩm (130)Thần Phẩm (150):

******************************
Săn Boss Hoàng Kim
- Boss Hoàng Kim 55/75/95:
+ Túi Đồng Thường (Vừa)
+ Túi Đồng Thường (Lớn)
+ Chân Khí Đơn (Tiểu)
+ Chân Khí Đơn (Trung)
+ [Bảo Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
+ Đá Cường Hóa Trang Bị
- Boss Tần Thủy Hoàng:
+ Thời gian xuất hiện: 15h30 và 22h30 Hàng Ngày
+ Vật phẩm rớt mặc định: 100 Túi Đồng Thường (Lớn)
+ Vật phẩm rớt ngẫu nhiên: Túi Đồng Thường (Lớn), Chân Khí Đơn (Trung), [Bảo Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm, ...
- Boss Hỏa Kỳ Lân:
+ Thời gian xuất hiện: 20h00 Thứ 2 và Thứ 5 Hàng Tuần
+ Vật phẩm rớt mặc định: 100 Túi Đồng Thường (Lớn)
+ Vật phẩm rớt ngẫu nhiên: Túi Đồng Thường (Lớn), Chân Khí Đơn (Trung), [Bảo Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm, ...

*******************************
Phần Thưởng Vạn Hoa Cốc và Thiên Quỳnh Cung
+ [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
+ Túi Đồng Thường (Vừa)
+ Chấn Khí Đơn (Tiểu)

*******************************
Tàn Tích Tranh Đoạt Chiến

Tàn Tích Cung A Phòng xưa nay tuy là chốn hoang mạc, khí hậu khắc nghiệt nhưng khi xưa tuyên truyền rằng Tần Thủy Hoàng trước khi mất đã đi ngang qua nơi này và để lại rất nhiều châu báu
Nay bọn [B]Nguyệt Ảnh Hội nghe ngóng được tin tức đã đem người tới đây đào xới ngày đêm để tìm, hậu duệ [B]Tần Thủy Hoàng - Nam Minh Tử xin cầu cứu tới các vị nhân sĩ trên giang hồ đừng để chúng tìm thấy số kho báu đó
[/B][/B]
[B][B]

[B]Thời gian và Điều kiện tham gia:
[B]Thời gian:
14h30 Hàng Ngày

Điều kiện tham gia: Đã gia nhập môn phái

Giới hạn: 1 Ngày/1 lần
NPC Liên Quan:
[TABLE="class: cms_table_cms_table_MyTable, width: 80%, align: center"]
[TR]
[TH="width: 30%, bgcolor: #181C21, align: center"]Hình Ảnh[/TH]
[TH="width: 50%, bgcolor: #181C21, align: center"]Điểm Tích Lũy[/TH]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table_OddRow, bgcolor: #EFF7F7"]
[TD]
[B]Nam Minh Tử
[/TD]
[TD]Vị trí: 203/247 Lâm An Phủ

Chức Năng:
+ Tham gia Sự Kiện
+ Nhận thưởng Sự Kiện (1 Điểm x 50 Đồng Thường)[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Chi Tiết Phần Thưởng:
[TABLE="class: cms_table_cms_table_MyTable, width: 50%, align: center"]
[TR]
[TH="width: 25%, bgcolor: #181C21, align: center"]Hình Ảnh[/TH]
[TH="width: 25%, bgcolor: #181C21, align: center"]Điểm Tích Lũy[/TH]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table_OddRow, bgcolor: #EFF7F7"]
[TD]
[B]Sĩ Binh
[/TD]
[TD]1 Điểm Tích Lũy[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table_OddRow, bgcolor: #DEE7DE"]
[TD]
Hiệu Úy[/TD]
[TD]10 Điểm Tích Lũy[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table_OddRow, bgcolor: #EFF7F7"]
[TD]
Thống Lĩnh[/TD]
[TD]20 Điểm Tích Lũy[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table_OddRow, bgcolor: #DEE7DE"]
[TD]
Phó Tướng[/TD]
[TD]50 Điểm Tích Lũy[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table_OddRow, bgcolor: #EFF7F7"]
[TD]
Đại Tướng[/TD]
[TD]100 Điểm Tích Lũy[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table_OddRow, bgcolor: #DEE7DE"]
[TD]
Nguyên Soái[/TD]
[TD]200 Điểm Tích Lũy[/TD]
[/TR]
[/TABLE]*******************************[/B][/B][/B][/B][/B][/B]
[Tính Năng] Tu Chân Thánh Linh - Dịch Chuyển Càn Khôn


Để trở thành bậc cường giả trong thiên hạ thì nhất định kỳ sĩ phải tinh thông thiên địa ngũ hành, nắm giữ quy định của giang hồ. Tất nhiên, có được năng lực hùng mạnh như vậy, kỳ sĩ cần phải vượt qua vô số thử thách. Trong đó, Thiên Kiếp chính là một trong những cửa ải khó khăn nhất mà kỳ sĩ cần phải chinh phục.

Bởi lẽ vượt qua Thiên Kiếp cũng là lúc "cá chép hóa rồng", uy lực của kỳ sĩ được tăng lên cảnh giới mới. Chính vì lẽ đó, trong phiên bảnKiếm Thế Thần Thoại, các vị nhân sĩ sẽ được trải nghiệm hệ thống Tu Chân Thánh Linh - Dịch Chuyển Càn Khôn vô cùng mới mẻ và hấp dẫn này.

[B]Vật phẩm liên quan:
[TABLE="class: cms_table_cms_table_MyTable, width: 80%, align: center"]
[TR]
[TH="width: 30%, bgcolor: #181C21, align: center"]Hình Ảnh[/TH]
[TH="width: 50%, bgcolor: #181C21, align: center"]Ghi Chú[/TH]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table_OddRow, bgcolor: #EFF7F7"]
[TD]
[B]Chân Khí Đơn (Tiểu)
[/TD]
[TD]

 • Nguồn gốc: Tham gia các tính năng trong game
 • Chức năng: sử dụng nhận 100 Điểm Chân Khí

[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table_OddRow, bgcolor: #EFF7F7"]
[TD]
Chân Khí Đơn (Trung)[/TD]
[TD]

 • Nguồn gốc: Tham gia các tính năng trong game
 • Chức năng: sử dụng nhận 500 Điểm Chân Khí

[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table_OddRow, bgcolor: #EFF7F7"]
[TD]
Chân Khí Đơn (Đại)[/TD]
[TD]

 • Nguồn gốc: Tham gia các tính năng trong game
 • Chức năng: sử dụng nhận 1000 Điểm Chân Khí

[/TD]
[/TR]
[/TABLE]Cách thức tu chân:
[TABLE="class: cms_table_cms_table_MyTable, width: 80%, align: center"]
[TR]
[TH="width: 40%, bgcolor: #181C21, align: center"]Hình Ảnh[/TH]
[TH="width: 40%, bgcolor: #181C21, align: center"]Ghi Chú[/TH]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table_OddRow, bgcolor: #EFF7F7"]
[TD][/TD]
[TD][B]Bước 1:
Trở về Môn Phái gặp Chưởng Môn để nhận Tu Luyện Châu[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table_OddRow, bgcolor: #EFF7F7"]
[TD][/TD]
[TD]Bước 2: Sử dụng Tu Luyện Châu chọn như hình bên[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table_OddRow, bgcolor: #EFF7F7"]
[TD][/TD]
[TD]Bước 3: Sau khi chọn tính năng trên của Tu Luyện Châutiếp tục chọn loại Thuộc Tính muốn Tu Luyện[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table_OddRow, bgcolor: #EFF7F7"]
[TD][/TD]
[TD]Bước 4: Sau khi chọn Thuộc Tính cần Tu Luyện sẽ gia tăngĐiểm Tu Chân của [Thánh Linh] Thần Thoại Nhân Dã Tinh
[Thánh Linh] Thần Thoại Nhân Dã Tinh gồm 4 thuộc tính:


 • Sức Mạnh (Tối đa 200 Điểm)
 • Thân Pháp (Tối đa 200 Điểm)
 • Ngoại Công (Tối đa 200 Điểm)
 • Nội Công (Tối đa 200 Điểm)

[/TD]
[/TR]
[/TABLE]Chúc quý đồng đạo tham gia game vui vẻ cùng các tính năng hấp dẫn trên !
[/B][/B][/B]

« Xem bài viết trước | Xem bài viết kế tiếp »

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.


Số ký tự phải từ 6 trở lên
Hãy chọn tài khoản khác
Có thể dùng tài khoản này
Không sử dụng địa chỉ này
E-mail sẽ được kiểm sau
Số ký tự phải từ 6 trở lên
Trùng tên đăng nhập
Chưa đúng
Chính xác

 
 • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Free blog