Chào Mừng Bạn Đến Với Cao Thu Game ^^!

1on Thu Oct 03, 2013 1:36 am

SinhVienKiem
Thành Viên
SinhVienKiem
Xem lý lịch thành viên

[Kiếm Thế Sinh Viên] Hỗ Trợ Tân Thủ Mới - 500 HTB - Không Chân Nguyên Thánh Linh Train Rớt Đồng Rớt Bạc Tặng Set Bạch Ngân Empty [Kiếm Thế Sinh Viên] Hỗ Trợ Tân Thủ Mới - 500 HTB - Không Chân Nguyên Thánh Linh Train Rớt Đồng Rớt Bạc Tặng Set Bạch Ngân


Trang Chủ : http://sinhvienkiem.net
Đăng kí tài khoản : http://id.sinhvienkiem.net/dangkytaikhoan.html
Diễn đàn : http://diendan.sinhvienkiem.net/forum.php
Download : http://id.sinhvienkiem.net/taigame.html ( CÁC BẠN CHỌN LINK TẢI GAME 2 )


KIẾM THẾ SINH VIÊN
Để đón chào một lực lượng game thủ đông đảo hơn, sôi nổi hơn và người vào sau sẽ không bị ngợp bởi những thành công mà người đi trước có được kể cả về trang bị và cấp độ, chúng tôi quyết định đưa ra một chính sách hỗ trợ tân thủ hoàn toàn mới. Hy vọng đây sẽ là một nguồn động viên khích lệ đáng kể với Tân thủ và những người đang trên đường đi tìm cho mình một server lâu dài để gắn bó, giao ưu, giải trí. Dự kiến thời gian áp dụng cho sự kiện này sẽ dành cho tài khoản và nhân vật bắt đầu được tạo từ ngày 02/10/2013.
Dưới đây là chính sách hỗ trợ cho tân thủ mới:
- 500 HTB ( lên vũ khí 3 )
- Nhận cấp 120
- 3 túi 24 ô
- Set Bạch Ngân + 12
- Mã bài Tuyệt Thế Tuyệt Vũ (7 ngày)
- Đồng khóa 2000 vạn
- Bạc khóa 2 ức
- Đồng hành 4 kỹ năng + Set đồng hành cấp 1
- 450 tiền du long


1 số hình ảnh skill môn phái được lưu truyền.
[URL="http://www.uphinh.vn/image/stream/1370319.jpg"][Kiếm Thế Sinh Viên] Hỗ Trợ Tân Thủ Mới - 500 HTB - Không Chân Nguyên Thánh Linh Train Rớt Đồng Rớt Bạc Tặng Set Bạch Ngân 1370319[/URL][URL="http://www.uphinh.vn/image/stream/1370321.jpg"][Kiếm Thế Sinh Viên] Hỗ Trợ Tân Thủ Mới - 500 HTB - Không Chân Nguyên Thánh Linh Train Rớt Đồng Rớt Bạc Tặng Set Bạch Ngân 1370321[/URL][URL="http://www.uphinh.vn/image/stream/1370323.jpg"][Kiếm Thế Sinh Viên] Hỗ Trợ Tân Thủ Mới - 500 HTB - Không Chân Nguyên Thánh Linh Train Rớt Đồng Rớt Bạc Tặng Set Bạch Ngân 1370323[/URL][URL="http://www.uphinh.vn/image/stream/1370324.jpg"][Kiếm Thế Sinh Viên] Hỗ Trợ Tân Thủ Mới - 500 HTB - Không Chân Nguyên Thánh Linh Train Rớt Đồng Rớt Bạc Tặng Set Bạch Ngân 1370324[/URL][URL="http://www.uphinh.vn/image/stream/1370326.jpg"][Kiếm Thế Sinh Viên] Hỗ Trợ Tân Thủ Mới - 500 HTB - Không Chân Nguyên Thánh Linh Train Rớt Đồng Rớt Bạc Tặng Set Bạch Ngân 1370326[/URL][URL="http://www.uphinh.vn/image/stream/1370327.jpg"][Kiếm Thế Sinh Viên] Hỗ Trợ Tân Thủ Mới - 500 HTB - Không Chân Nguyên Thánh Linh Train Rớt Đồng Rớt Bạc Tặng Set Bạch Ngân 1370327[/URL][URL="http://www.uphinh.vn/image/stream/1370328.jpg"][Kiếm Thế Sinh Viên] Hỗ Trợ Tân Thủ Mới - 500 HTB - Không Chân Nguyên Thánh Linh Train Rớt Đồng Rớt Bạc Tặng Set Bạch Ngân 1370328[/URL][URL="http://www.uphinh.vn/image/stream/1370329.jpg"][Kiếm Thế Sinh Viên] Hỗ Trợ Tân Thủ Mới - 500 HTB - Không Chân Nguyên Thánh Linh Train Rớt Đồng Rớt Bạc Tặng Set Bạch Ngân 1370329[/URL][URL="http://www.uphinh.vn/image/stream/1370330.jpg"][Kiếm Thế Sinh Viên] Hỗ Trợ Tân Thủ Mới - 500 HTB - Không Chân Nguyên Thánh Linh Train Rớt Đồng Rớt Bạc Tặng Set Bạch Ngân 1370330[/URL]


Ngoài ra còn cách kiếm đồng trong game như sau :

I. Cách Kiếm Đồng Thường Ingame :

- Các bạn train map 115 : 5đồng/quái


- Các bạn train Tần lăng, tầng càng cao xác xuất rớt đồng càng cao :
[URL="http://www.uphinh.vn/image/stream/1373251.jpg"][Kiếm Thế Sinh Viên] Hỗ Trợ Tân Thủ Mới - 500 HTB - Không Chân Nguyên Thánh Linh Train Rớt Đồng Rớt Bạc Tặng Set Bạch Ngân 1373251

[/URL]òa

- Ngòai ra, các bạn có thể thu thập nguyên liệu đổi đồng như sau :

+ Đối thoại với NPC Sứ Giả Sinh Viên Kiếm :

[URL="http://www.uphinh.vn/image/stream/1373254.jpg"][Kiếm Thế Sinh Viên] Hỗ Trợ Tân Thủ Mới - 500 HTB - Không Chân Nguyên Thánh Linh Train Rớt Đồng Rớt Bạc Tặng Set Bạch Ngân >[/URL]

+ Chọn mục :
[URL="http://www.uphinh.vn/image/stream/1373287.jpg"][Kiếm Thế Sinh Viên] Hỗ Trợ Tân Thủ Mới - 500 HTB - Không Chân Nguyên Thánh Linh Train Rớt Đồng Rớt Bạc Tặng Set Bạch Ngân 1373287[/URL]

+ Sau đó các bạn đổi những nguyên liệu mà mình đang có :

[URL="http://www.uphinh.vn/image/stream/1373257.jpg"][Kiếm Thế Sinh Viên] Hỗ Trợ Tân Thủ Mới - 500 HTB - Không Chân Nguyên Thánh Linh Train Rớt Đồng Rớt Bạc Tặng Set Bạch Ngân 1373257

[/URL]

II. Cách Kiếm Bạc Thường :
[SIZE=4]- Các bạn train NPC map 115, Bí Cảnh. Cứ 2 NPC/3k bạc

III. Cách Kiếm Đồng Khóa :


- Các bạn tham gia TDC : 10v đồng khóa/Ải
- Các bạn tham gia event Treo Bao Chúc Phúc :
+ Các bạn mua Lễ Bao Tại Kỳ Trân Các :
[URL="http://www.uphinh.vn/image/stream/1373273.jpg"][Kiếm Thế Sinh Viên] Hỗ Trợ Tân Thủ Mới - 500 HTB - Không Chân Nguyên Thánh Linh Train Rớt Đồng Rớt Bạc Tặng Set Bạch Ngân >[/URL]

+ Sau đó các bạn đối thoại với Cây Mai cạnh thủ khố :
[URL="http://www.uphinh.vn/image/stream/1373278.jpg"][Kiếm Thế Sinh Viên] Hỗ Trợ Tân Thủ Mới - 500 HTB - Không Chân Nguyên Thánh Linh Train Rớt Đồng Rớt Bạc Tặng Set Bạch Ngân 1373278

[/URL]

+ Tiếp theo các bạn chọn :
[URL="http://www.uphinh.vn/image/stream/1373280.jpg"][Kiếm Thế Sinh Viên] Hỗ Trợ Tân Thủ Mới - 500 HTB - Không Chân Nguyên Thánh Linh Train Rớt Đồng Rớt Bạc Tặng Set Bạch Ngân 1373280

[/URL]

+ Các bạn lựa chọn tiếp :

[URL="http://www.uphinh.vn/image/stream/1373283.jpg"][Kiếm Thế Sinh Viên] Hỗ Trợ Tân Thủ Mới - 500 HTB - Không Chân Nguyên Thánh Linh Train Rớt Đồng Rớt Bạc Tặng Set Bạch Ngân 1373283

[/URL]
[COLOR=#FF0000]
* Lưu Ý : Mỗi nhân vật treo bao chúc phúc tối đa 5 lần/ngày.
- Lần 1 : 50v đồng khóa
- Lần 2 : 50v đồng khóa
- Lần 3 : 50v đồng khóa
- Lần 4 : 50v đồng khóa
- Lần 5 : 100v đồng khóa

+ Ngòai ra, các bạn còn có thể nhận ở Tu Luyện Châu : 500v đồng khóa/ 500v bạc khóa.
Event Game:
[URL="http://www.uphinh.vn/image/stream/1412296.jpg"][Kiếm Thế Sinh Viên] Hỗ Trợ Tân Thủ Mới - 500 HTB - Không Chân Nguyên Thánh Linh Train Rớt Đồng Rớt Bạc Tặng Set Bạch Ngân 1412296[/URL]
[URL="http://www.uphinh.vn/image/stream/1412298.jpg"][Kiếm Thế Sinh Viên] Hỗ Trợ Tân Thủ Mới - 500 HTB - Không Chân Nguyên Thánh Linh Train Rớt Đồng Rớt Bạc Tặng Set Bạch Ngân 1412298[/URL]
[URL="http://www.uphinh.vn/image/stream/1412305.jpg"][Kiếm Thế Sinh Viên] Hỗ Trợ Tân Thủ Mới - 500 HTB - Không Chân Nguyên Thánh Linh Train Rớt Đồng Rớt Bạc Tặng Set Bạch Ngân 1412305[/URL]
[URL="http://www.uphinh.vn/image/stream/1412306.jpg"][Kiếm Thế Sinh Viên] Hỗ Trợ Tân Thủ Mới - 500 HTB - Không Chân Nguyên Thánh Linh Train Rớt Đồng Rớt Bạc Tặng Set Bạch Ngân 1412306[/URL][B]Đầy đủ event, giảm một số yêu cầu khi tham gia Event
- Server chắc chắn không lag - rớt mạng.
- Bảo trì báo trước
- Giá cả cạnh tranh
- Khu đồng khóa sẽ được cập nhật hấp dẫn.
- Free quá nhiều, không hút máu. Thích thì nạp, không nạp thì tự kiếm đồng thông qua các sự kiện ingame.
Mọi việc chúng tôi đang làm đều vì lợi ích của các bạn.

Chúc các bạn gia nhập Kiếm Thế với nhiều niềm vui lớn!!!

« Xem bài viết trước | Xem bài viết kế tiếp »

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.


Số ký tự phải từ 6 trở lên
Hãy chọn tài khoản khác
Có thể dùng tài khoản này
Không sử dụng địa chỉ này
E-mail sẽ được kiểm sau
Số ký tự phải từ 6 trở lên
Trùng tên đăng nhập
Chưa đúng
Chính xác

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất